میگنسلام

امروز می خوام کمی با دختر خالم حرف بزنم ...

به من میگن برو بخواب ...!!!

میگن به زندگیت برس و از زندگیت لذت ببر.

میگن تو رو چه به سیاست و این حرفا

میگن سرت رو تنت زیادی کرده ؟

میگن بیخیال ، تا بوده همین بوده و تا هست چنین هست ...

میگن اصلا به تو چه ؟؟؟

 

 

راست میگن ؟؟؟؟

 

ولی من هنوز داغم ، داغ داغ

تو راهی که شناختم ...

کاری به نظام جمهوری اسلامی یا هر سیستم حکومتی ندارم ولی ...

 

دختر خاله عزیز ....

این وسط ، تو این همه شلوغ پلوغی داره یه صدایی میاد ...

هل ناصر ینصرنی رو نمیشنوی؟

آرمانی حرف نمیزنم ولی می بینم که قراره اتفاقاتی بیوفته ...

من می خوام ، این سمت رودخونه خروشان اتفاقات باشم ...

هر چه بادا باد

منبع اصلی مطلب : دنیای هپروت ...
برچسب ها : میگن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دختر خاله کجایی ...؟؟؟